Important Information

Sähköpostitilien siirto Anvialta Elisan ylläpitoon huhtikuussa 2017


Osana Anvian tuotevalikoiman yhtenäistämistä Elisaan nykyiset anvianet.fi ja netikka.fi –sekä osa omalla verkkotunnuksella (domain) toimivia sähköpostitilejä siirtyy huhtikuussa 2017 Elisan ylläpitoon. Siirron yhteydessä sähköpostiosoitteisiin ei tule muutoksia.

Kalenteri, task ja notes -toiminteet ja niihin tehdyt merkinnät nykyisestä webmail-sähköpostistasi eivät siirry muutoksessa.

Huomioitavaa on että osa sähköpostin nykyisistä toiminteista (webmail) ei siirry muutoksen myötä. Poistuvia toiminteita ovat kalenteri, notes ja task. Vastaavia toiminteita ei ole käytettävissä Elisa Webmailissa. Tallennathan siis sinulle tärkeät merkinnät kyseisistä toiminteista itsellesi ennen siirtoajankohtaa. Sovelluksella käytettävissä sähköpostipalveluissa (esim. Outlook, Thunderbird, Microsoft Mail) toiminteet ja niihin tehdyt merkinnät säilyvät ennallaan.

Tärkeää: Siirrämme automaattisesti kaikki sähköpostitilit, joita on käytetty viimeisen 2 vuoden aikana. Käyttämättömät sähköpostitilit suljetaan siirron yhteydessä. Jos haluat säilyttää käyttämättömän sähköpostiosoitteesi, kirjauduthan siis tilillesi mahdollisimman pian.

Muutos koskee sekä yritys- että yksityiskäytössä olevia sähköpostitilejä. Muutoksesta tiedotetaan sähköpostitse yksityiskohtaisemmin tilejä, joita se koskee.

E-postkonton överförs från Anvia till Elisa i april 2017


Som ett led i att samordna Anvias produktutbud med Elisa kommer vi att överföra befintliga e-postkonton som slutar på anvianet.fi och netikka.fi samt vissa konton under ett eget domännamn till Elisa i april 2017. E-postadresserna ändras inte vid överföringen.

Funktionerna Kalender, Task och Notes samt noteringar som du gjort i dem överförs inte.

Observera att vissa funktioner i din befintliga webmail inte överförs vid ändringen. Funktionerna som slopas är Kalender, Task och Notes. Motsvarande funktioner finns inte i Elisa Webmail. Spara alltså före överföringen de noteringar som gjort i funktionerna i fråga om de är viktiga för dig. När det gäller e-post som används via ett program (t.ex. Outlook, Thunderbird, Microsoft Mail) bevaras funktionerna och noteringarna.

Viktigt: Vi överför automatiskt alla e-postkonton som använts under de två senaste åren. Oanvända e-postkonton stängs i samband med överföringen. Logga in i ditt konto så snart som möjligt om du vill ha kvar din oanvända e-postadress.

Både e-postkonton som privatkunder använder och e-postkonton som företagskunder använder berörs av ändringen. Vi sänder närmare information per e-post till de konton som berörs av ändringen.